Zip·ping – werkw. [zɪppɪŋ]

Verschillende partijen succesvol laten samenwerken

Wij zijn Zipping

Wij begeleiden teams die over de grenzen van hun organisatie moeten samenwerken en daar meer gedoe dan profijt van ervaren. Wij “ritsen” deze partijen in elkaar zodat ze hun eigenheid behouden en toch een ijzersterke verbinding realiseren op die punten waar dat nodig is om resultaat uit de samenerking te halen. Zipping richt zich hierbij op IT en informatiemanagement organisaties binnen overheid, onderwijs en zorgsector. Deze wereld kennen we goed, we voelen ons hier thuis en hier kunnen we de grootste bijdrage leveren aan de door onze klanten geleverde maatschappelijke impact, dat is waar het ons om draait.

Waar verschillende partijen intensief met elkaar moeten samenwerken is al snel sprake van verschillen in cultuur, belangen, werkwijze etc. Dit geldt zeker bij samenwerkingsvormen als outsourcing, fusies, complexe keten- of netwerksamenwerking. Waar de focus vaak gericht wordt op contractuele afspraken, processen en overlegstructuren zien wij keer op keer samenwerkende partijen elkaar nog steeds niet versterken. Dat resulteert niet alleen in het niet realiseren van de gestelde samenwerkingsdoelen, maar ook ontstaat er conflict, stress, onnodige werkdruk en hogere kosten.  

Zipping helpt haar klanten en hun samenwerkingspartners een goede basis te leggen voor vruchtbare samenwerking.

 

Onze diensten

Versterken van samenwerking is onze specialiteit, wij bieden een groot scala aan diensten om hier invulling aan te geven.

Interim- en verandermanagement

Wij zetten graag onze tanden in grotere verandertrajecten, daar zit onze kracht en hier ligt onze grootste focus. Hierbij begeleiden wij u van A tot Z. Wij adviseren u aan de voorkant: welke samenwerkingsvorm is voor u de beste en hoe geven we daar invulling aan? Wij begeleiden de transitie en transformatie, zorgen ervoor dat uw organisatie in staat is om goed regie te voeren, borgen partnerschap en begeleiden en trainen betrokkenen om hun nieuwe taken goed in te vullen.

Coaching en training

In de verandertrajecten zetten we naast bedrijfskundige werkzaamheden ook veel training en coaching in. Dat doen wij met veel plezier en we zijn er ook goed in. Wij gaan graag met u in gesprek welke doelen u wilt realiseren, welke gedragsverandering daarvoor nodig is, welke vaardigheden daarvoor aangeleerd moeten worden en in welke vorm wij daar invulling aan kunnen geven.

 

Contact

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!

Zipping BV

Morel 163, 5401 LC Uden
info@zipping.nl, Tel 06-51647045
KvK: 83827803