Over Zipping


Wij zijn zipping


Wij begeleiden teams die over de grenzen van hun organisatie moeten samenwerken en daar meer gedoe dan profijt van ervaren.
Dat doen wij door met de Zipping-methode dé succesfactoren voor samenwerking bij alle partijen als een rits op elkaar aan te sluiten.

 

Hierdoor versterken alle partijen elkaar weer.
De samenwerkingsdoelen worden gerealiseerd;
De kwaliteit van de dienstverlening is hoger;
Het samenwerken is weer leuk en aantrekkelijk en…
Kortom: minder gedoe en meer profijt uit de samenwerking!

 

Het Zipping DNA


Zipping is ontstaan vanuit een sterke “Why”, de “How” en de “What” zijn daarna als vanzelf ontstaan. Als u met ons werkt zult u dit ongetwijfeld herkennen.


Why: bijdragen aan een wereld waarin organisaties elkaar versterken


How: door met de Zipping methode de succesfactoren voor samenwerking van de samenwerkende partijen aan elkaar te ritsen waardoor zij elkaar daadwerkelijk gaan versterken


What: ontwerpen, bouwen en onderhouden / repareren van samenwerkingsrelaties

Zippings Kernwaarden

 

Zipping is een bedrijf met een sterke eigen identiteit, welke is gestoeld op onze kernwaarden.

Deze waarden zijn onze drijvende kracht.. U zult ze dan ook zeker herkennen als Zipping u helpt optimaal resultaat te krijgen uit uw samenwerking.

 

- Resultaat
- Duidelijkheid
- Solidariteit
- Dienstbaarheid

 

Resultaat
Ons motto geeft het al prijs: resultaat uit samenwerking staat voorop.

Bij wat we ook doen zullen we te allen tijde bewust zijn van de gestelde resultaatdoelstellingen, en daar sturen we dan ook steevast op aan.

 

Duidelijkheid
Real experts simplify, daar gelooft Zipping in.

Onduidelijke of missende informatie leidt tot onvoldoende basis voor de juiste besluiten, en daardoor tot de verkeerde acties, wat weer tot ongewenste resultaten kan leiden. Zipping zal altijd scherp zijn op duidelijkheid. Waar de juiste inzichten nog niet aanwezig zijn zal Zipping initiator zijn van het boven water halen daarvan en deze in voor iedereen begrijpelijke taal presenteren.

 

Solidariteit
Resultaat uit samenwerking, dar realiseer je nooit alleen, dat doe je samen. Een van de belangrijkste sleutels is dan ook samen werken aan resultaat. Solidariteit met elkaar, elkaars doelen en elkaars belangen, daar zal Zipping altijd de juiste nadruk op leggen.

 

Dienstbaarheid
Zipping is er voor u. Waar we op gezette tijden zeker initiatief en de leiding zullen nemen doen we dat te allen tijde ten dienste van u en uw doelstellingen. Dienstbaarheid zit in ons bloed, daarom hebben we ook onze positionering binnen de ondersteunende diensten van organisaties gekozen, u zult het vast herkennen.